oferta

Oferta Kancelarii
Specjalizacje

oraz ich działalności

logo simple

 

Przede wszystkim moim celem nadrzędnym jako radcy prawnego jest takie budowanie wzajemnych relacji pomiędzy Stronami, aby nie było potrzeby spotykania się na sali sądowej, przy uwzględnieniu wszystkich interesów moich Klientów. Sala sądowa w większości przypadków jest długim procesem, który z zasady ma uwzględnić stanowisko tylko jednej strony. Odpowiednie ułożenie wzajemnych zobowiązań uczestników w oparciu o realizację wspólnych czy też zbieżnych interesów daje możliwość skupienia się na faktycznym przedmiocie działalności przedsiębiorcy bez zmartwień o to, czy druga strona będzie chciała wykorzystać jakieś luki w zawartej umowie. Kluczową zawsze jest faza negocjacji – negocjacji opartych na interesach a nie pozycyjnych. Pozostawienie dobrego wrażenia i przyjaznej atmosfery przy zawieraniu kontraktu służy wtedy spokojnej i bezproblemowej jego realizacji – interesy robi się wszak pomiędzy ludźmi a nie pomiędzy firmami. Połączenie tego z najdalej idącą lojalnością wobec moich Mocodawców sprawia, iż rozwiązania, które proponuję przyczyniają się do rozwoju firm moich Klientów i budowy ich pozycji rynkowej. Moim celem jest świadczenie usług w taki sposób, by moi Klienci mogli spoglądać w przyszłość i planować najśmielsze nawet przedsięwzięcia.

Często zdarza się, iż mała rodzinna firma rośnie ponad wyobrażenia jej właścicieli. Zagadnienia takie jak ekspansja, mechanizmy realizacji zysków, strategia wyjścia czy też po prostu konieczność zwiększenia obrotów a co za tym idzie zwiększenia zatrudnienia, opcji finansowania czy zawierania coraz większych i coraz bardziej skomplikowanych kontraktów mogą okazać się barierami dla dalszego rozwoju. Niezwykle cennym jest w tych przypadkach, gdy właściciele są w stanie dostrzec te problemy oraz poszukać pomocy w ich rozwiązaniu. Zapewnienie sobie profesjonalnej i doświadczonej pomocy przy rozwiązywaniu takich problemów może przywrócić radość tworzenia właścicielom i pozwolić zamienić obawę o przyszłość w wyczekiwanie przyszłości.

Często celem przedsiębiorcy jest zapewnienie sobie spokoju poprzez zachowanie swojej prywatności czy też anonimowości. Nie zawsze jest tak, że przedsiębiorca chciałby być bezpośrednio kojarzony z branżą lub firmą w którą chciałby zainwestować.

Dobre rozwiązania są wszak jak dobry garnitur czy garsonka – są skrojone na miarę.

Rozwiązania dla biznesu!
Zobacz specjalizacje

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

w następujących dziedzinach prawa

Kreowanie stosunków pracy oraz innych stosunków pokrewnych. Współpraca z moimi Mocodawcami w zakresie doboru form współpracy z ich kadrą. Asysta przy wyborze odpowiednich systemów czasu pracy dla pracowników czy opracowania dla nich systemu wynagradzania lub systemu premiowego. Współpracuję ze sprawdzonymi partnerami zapewniającymi szeroko rozumiane usługi outsourcingu pracowników czy też leasingu pracy. Zatrudnianie obcokrajowców.

Współpraca z moimi Mocodawcami w zakresie określenia ich potrzeb i celów do osiągnięcia poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z ich kontrahentami. Asysta negocjacyjna. Weryfikowanie umów, propozycje zmian czy też projektowanie umów są na porządku dziennym.

Przede wszystkim struktury biznesowe. Pomagam moim Klientom dobrać odpowiednią formę działalności dla ich zamierzeń, dopracowujemy szczegóły w oparciu o wytyczne takie jak ochrona majątku, optymalizacja kosztów czy też rodzinne sukcesje. Celem ponadto zawsze jest ułatwienie działalności operacyjnej przedsiębiorstw moich Klientów.

Odpowiednie zaplanowanie przyszłości to również przewidzenie sytuacji, w której zabraknie już założycieli firmy. Ważne wtedy by ich spadkobiercy mogli w zgodzie kontynuować dzieło ich poprzedników.

Nawet najodważniejsze i najbardziej dopracowane rozwiązania mogą nie znaleźć uzasadnienia, jeżeli nie uwzględnimy konsekwencji podatkowych. Podatki są istotną dziedziną życia każdej firmy – należy je płacić wtedy, gdy jest to konieczne.

Każdy rodzaj działalności gospodarczej, od usług przez sprzedaż aż po produkcję posiada mniejsze lub większe wymogi formalne – niekiedy niezbędne są pozwolenia lub zezwolenia, innym razem koncesje. Czasami należy pozyskać jeszcze inne akty administracyjne lub tak ukształtować działalność by nie było potrzeby ich pozyskiwania. Bardzo często dla pozyskania aktu administracyjnego potrzebne jest dokonanie nakładów – zakup maszyn czy też modernizacja obiektów. Konsekwencje niedopełnienia formalności związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym mogą być wszak brzemienne w skutkach – Organy posiadają uprawnienia do nakładania kar lub grzywien.

Choć dokładam wszelkich starań by unikać sali sądowej, w trakcie normalnego cyklu życia każdej firmy czasami zachodzi taka konieczność. Reprezentuję moich Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: czy to przed sądami powszechnymi czy też administracyjnymi. Współpracuję również z innymi kancelariami by móc konsultować odpowiednią strategię procesową czy instytucje prawa z których można lub należy korzystać by unikać rozwiązań, które dają mniejszą szansę na sukces.

Logotyp, oznaczenie, strona internetowa czy projekt budowlany – wszędzie mamy do czynienia z dziełami chronionymi przez szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej. Nawigowanie po polach eksploatacji czy też odpowiednie kreowanie stosunków prawnych w tym zakresie może pozwolić na uniknięcie wielu niepotrzebnych problemów.

tlumaczenia

Wszystkie usługi jakie świadczę wykonuję zarówno w języku

POLSKIM JAK I ANGIELSKIM

od projektów umów, poprzez czyste tłumaczenia aż po asystę negocjacyjną.